Förnyelsebar energi

Brattfors kraftstation

Vattenkraft

Vi producerar vår egen lokala el i bland annat Brattfors vattenkraftverk i Garpenberg, och vår el är därför både miljövänlig och klimatneutral. Faktum är att vi producerar en bra bit mer än vi själva använder!

Brattfors kraftstation är ett äldre vattenkraftverk som innehar elcertifikat utfärdat av Energimyndigheten sedan 2013, då det åter togs i bruk efter omfattande renovering och ombyggnation.

Totalt i våra kraftverk produceras omkring 3,5 GWh per år, nog för att försörja ungefär 175 normalstora villor med el.