Referenser

Hos Er är ingenting komplicerat, bra bemötande, korrekta leveranser och alltid hög kvalitet på alla arbeten.

Kjell Lilletjernbakken
Platschef Setra group, Långshyttan

www.setragroup.com

Svetsmekano förser oss med en mycket hög kunskap och de arbeten de utför håller alltid hög kvalité.
 Dessutom är det tryggt att veta att de utför akuta jobb både snabbt och säkert.

Niklas Karlsson

Underhållsansvarig Boliden AB, Garpenberg

www.boliden.com