Från idé till färdig anläggning.

 

Träindustri

Vi erbjuder kundanpassade speciallösningar, bland annat för anläggningar med begränsade utrymmen, exempelvis limträfabriker och sågverk.

Gruvindustri

Ett av våra specialområden är tillverkning och underhåll av maskiner i krävande miljöer. Anpassningar för användning både ovan och under jord är en del av vår vardag.

Vattenkraft

SSMAB underhåller och bygger vattenkraft-anläggningar i både egen och andras regi.


Övrig industri

Den stora maskinparken är en förutsättning för konstruktion och underhåll av maskiner och anläggningar i många olika branscher.

Exempel på kunder

Exempel på kunder

Exempel på kunder

Exempel på kunder